Aktualizacja procedur bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum informuje, że zostały wprowadzone zmiany do procedur bezpieczeństwa regulujących pracę w Centrum Terapii Titum. Nowe procedury będą obowiązywać od 01.09.2020 r. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz terapeutów prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi dokumentami. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach od 01.09.2020 r. jest poświadczone podpisem zapoznanie się z poniższym oświadczeniem.

 

Dokumenty do pobrania:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Do podpisu i przyniesienia tylko raz przed pierwszymi zajęciami (od 01.09.2020 r.)

OŚWIADCZENIE