„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum w Rzeszowie podpisało z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 3 grudnia 2020 umowę nr UEB/000061/09/D o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego  dla Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Centrum Terapii Titum.

Wysokość uzyskanego grantu to 18 900 zł w okresie wsparcia mieszczącym się od dnia 01 września 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum bardzo dziękuje za udzielone wsparcie.

Realizacja grantu przyczyni się  do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników oraz pracowników Centrum Terapii Titum zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami w sytuacji zagrożenia COVID-19.