Decyzja w sprawie konkursu “Sięgamy po sukces”

Decyzja w sprawie konkursu “Sięgamy po sukces”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przyznaniu Stowarzyszeniu na Recz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM  dofinansowania na realizację zadań w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021), ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: Krok za krokiem

WSZELKIE INFORMACJE ODNOŚNIE NOWEGO PROJEKTU BĘDĄ NA BIEŻĄCO ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.