Decyzja w sprawie konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”

Zarząd PFRON podjął decyzję o przyznaniu Stowarzyszeniu na Recz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM  dofinansowania na realizację zadań w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tytuł projektu: Centrum Terapii TITUM

Dokumenty rekrutacyjne do nowego projektu będą dostępne na stronie internetowej od dnia 16.04 (wtorek).

PROSIMY, ABY POBRAĆ DOKUMENTY ZE STRONY, WYPEŁNIĆ I KOMPLET WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z KOPIĄ AKTUALNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 30.04.2019 r.

OD 15.04 W ZAJĘCIACH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ OSOBY, KTÓRE MAJĄ UREGULOWANĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ ZA 2019 r.

WSZELKIE INFORMACJE BĘDĄ NA BIEŻĄCO ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.