NOWY PROJEKT – DOKUMENTY REKRUTACYJNE

W związku z realizacją nowego projektu od 01.04.2022 bardzo prosimy Rodziców o wypełnienie nowych dokumentów rekrutacyjnych. Jest to warunek korzystania z zajęć terapeutycznych.

Dokumenty wraz z kopią ważnego orzeczenia o niepełnosprawności  należy dostarczyć do biura projektu w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2022 r.

Wykaz dokumentów:

  1. Dane osobowe dziecka oraz deklaracje rodzica
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  3. Diagnoza medyczna
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. Regulamin udziału w projekcie
  6. Umowa uczestnictwa w projekcie
  7. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Dokumenty dostępne są w biurze projektu w godzinach pracy  biura lub do pobrania ze strony  titum.pl

Godziny pracy biura:

Poniedziałek- Piątek w godzinach: 8:30 – 15:00