Informacja dla członków Stowarzyszenia

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do wpłaty składki członkowskiej.

Aby utrzymać członkostwo w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, a tym samym status podopiecznego placówki rehabilitacyjnej, należy uregulować zaległą wpłatę składki członkowskiej na rok 2020.

Zgodnie z regulaminem, termin płatności upłynął 31.03.2020 r.