Informacja dla Rodziców i Terapeutów

Informujemy, iż dzieci, których orzeczenie straciło ważność  przed 7 marca 2020 mogą korzystać z zajęć terapeutycznych  pod warunkiem złożenia oświadczenia rodzica, iż złożył on wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Natomiast dzieci, których orzeczenie traciło ważność od 8 marca 2020  mogą korzystać z zajęć terapeutycznych do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bez konieczności składania oświadczenia o złożonym wniosku o wydanie nowego.

Ze strony PFRON:

Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji, którego ważność:

  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przepisy punktu pierwszego wchodzą w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r., a punktu drugiego od 8 marca 2020 r.