Informacja o zakończeniu rekrutacji do projektu

Informujemy, że w dniu 10.05.2019 r. zakończono nabór uczestników do projektu „Centrum terapii Titum” realizowanego w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” dofinansowanego ze środków PFRON.

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie, została utworzona lista rezerwowa osób, które otrzymają wsparcie w momencie otrzymania zgody z PFRON-u na zwiększenie wskaźnika dotyczącego ilości uczestników w projekcie.