Informacje odnośnie przedszkola i poradni

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, Punkt Przedszkolny TITUM w dniach od 16 do 25 marca będzie nieczynny.

W powyższych dniach punkt przedszkolny nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz nie będzie sprawowana opieka nad dziećmi.

W dniach 12 i 13 marca przedszkole będzie pełnić dyżur opiekuńczy w stałych godzinach.

W dniach od 12 do 25 marca zajęcia terapeutyczne zawiesza również Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TITUM.

2020_03_11_Zawieszenie_zajec_w_przedszkolach_szkolach_i_placowkach_MEN_