Obchodzimy Jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży

W tym roku świętujemy Jubileusz 15-lecia Istnienia Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM  w Rzeszowie.

Uroczystość odbędzie się 21 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie przy ul. Jana Dekerta .

Podczas Jubileuszu odbędzie się aukcja charytatywna dzieł lokalnych artystów oraz prac wykonanych przez podopiecznych Stowarzyszenia podczas Warsztatów ceramiki artystycznej. Dochód z aukcji przeznaczony będzie na zakup sprzętu i oprogramowania do terapii prowadzonej metodą Tomatisa wykorzystywaną na zajęciach dla podopiecznych TITUM.  To niezwykle skuteczny, naturalny sposób neurosensorycznej stymulacji. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w licytacjach.