OGŁOSZENIE

WAŻNE OGŁOSZENIE

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie „Centrum Terapii Titum”, a tym samym z członkostwa w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM należy BEZZWŁOCZNIE zgłosić się do biura celem wypełnienia pisemnej rezygnacji.

Można również pobrać odpowiedni druk, który jest zamieszczony poniżej oraz pod zakładką „Dokumenty do pobrania” i wypełniony dostarczyć do biura lub wysłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM

ul. Wyspiańskiego 16a

35-111 RZESZÓW

Oświadczenie o rezygnacji