Projekt „Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna” dobiegł końca

 Projekt dofinansowany ze środków Fundacji PZU pod nazwą „Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna TITUM” dobiegł końca, trwał do 31.01.2020. Celem projektu było stworzenie Świetlicy zapewniającej dzieciom  niepełnosprawnym, zamieszkującym tereny wiejskie i małomiasteczkowe, szansę na aktywne, autentyczne uczestnictwo w środowisku lokalnym i rodzinnym poprzez: grupowe zajęcia terapeutyczne i rozwijające, cykl wydarzeń kulturalno – oświatowych oraz sportowo – rekreacyjnych. Ze Świetlicy skorzystało 35 dzieci z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, itp. Do projektu zakwalifikowały się dzieci dobrze funkcjonujące, podejmujące interakcje z rówieśnikami.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone były zajęcia rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, wycinanie, wyklejanie, modelowanie przy użyciu plasteliny itp.), wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, rozmowy i pogadanki z dziećmi, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne), kształtujące umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, quizy, rebusy, odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć szkolnych).

Prowadzone były również spotkania edukacyjne i kulturalno-oświatowe. Świetlicę TITUM odwiedził Policjant czy Strażak. Dzieci miały okazję poznać szczegóły związane z pracą w tym trudnym zawodzie, a możliwość zajęcia miejsca za kierownicą wozu strażackiego czy policyjnego wywołało niezwykłą radość.

Najważniejszym punktem w realizacji projektu była organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz sportowo rekreacyjnych. W ramach Świetlicy dzieci miały okazję odwiedzić Muzeum Techniki i Militariów czy Muzeum Dobranocek. Latem, dzieci odwiedzały basen otwarty ROSIR, chodziły na spacery po Rzeszowskich Bulwarach. Udało się zorganizować Rejs Katamaranem po Wisłoku połączony z warsztatami przyrodniczymi na Lisiej Górze. W okresie świątecznym, grupa świetlicowa wybrała się na Rzeszowski Rynek aby pospacerować po świątecznym miasteczku, zrobić zdjęcie ze św. Mikołajem, odwiedzić Turystyczną Trasę Podziemną i zjeść świątecznego pierniczka. Największą popularnością cieszyła się wycieczka do „Alpaka Team” w Nosówce. Możliwość wyprowadzenia na spacer alpaki było niezwykłym przeżyciem dla samych dzieci, ale i dla opiekunów! Podczas ferii, gdzie Świetlica cieszyła się największym zainteresowaniem, dzieci miały okazję wybrać się do Fabryki Czekolady, Fly Parku czy Teatru Maska na spektakl pod nazwą „Wystarczy być”. Kilkukrotnie udało się zorganizować wycieczkę do kina, do sali zabaw. Dzieci miały też okazję odwiedzić rzeszowskie restauracje, pizzerie. Zorganizowano również wycieczkę do biblioteki czy na pocztę.

Projekt Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna TITUM,  miał na celu oddziaływanie na świadomość społeczeństwa o potrzebach i możliwościach dzieci niepełnosprawnych i udowodnić, że są oni w stanie korzystać z „normalnego” życia. Główne aspekty nad jakimi skupia się system wsparcia osób niepełnosprawnych to rehabilitacja, natomiast działania wspierające i umożliwiające włączenie do otoczenia są spychane na dalszy plan. Udało się to zmienić dzięki Fundacji PZU.