Przypomnienie o opłacaniu składki członkowskiej

Uwaga !

Stowarzyszenie Titum przypomina, że 31.03.2021r. mija termin opłacania składki członkowskiej na bieżący rok kalendarzowy. Zgodnie z pkt 9 regulaminu, każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat określonych w punkcie 4 i 6 regulaminu.
Po upływie terminów wnoszenia wymaganych opłat, dziecko nie może korzystać
z zajęć w Centrum Terapii Titum do czasu uregulowania należności.