Przypomnienie

Przypominamy, że każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej najpóźniej do 31 marca 2020 roku.

Powołując się na pkt. 9 Regulaminu członkowskiego Stowarzyszenia, każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat określonych w pkt. 4 i 6 Regulaminu.