Rekrutacja do projektu „Centrum Terapii TITUM”

W związku z realizacją nowego projektu „Centrum Terapii Titum”, wszyscy członkowie Stowarzyszenia TITUM są zobowiązani dostarczyć do biura projektu wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy dostarczyć do biura projektu najpóźniej do 30.04.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

WERSJA W PDF:

 1. Dane osobowe dziecka_Deklaracje rodzica
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Diagnoza medyczna
 4. Regulamin członkowski Stowarzyszenia
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WERSJA W WORD:

 1. Dane osobowe dziecka_Deklaracje rodzica
 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 3. Diagnoza medyczna
 4. Regulamin członkowski Stowarzyszenia
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać, wypełnić (najlepiej elektronicznie) i dostarczyć do biura projektu.