Rozeznanie rynku – audyt

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu „Centrum Terapii Titum” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Umowy nr ZZO/000168/09/D o zlecenie realizacji zadań art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 24 czerwca 2019r.

Oferta

Rozeznanie Rynku – AUDYT

zal_1-Wytyczne_dotyczace_audytu_zewnetrznego