Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Titum uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 15.06.2021 r. 
o godzinie 17:00 (ul. Wyspiańskiego 16 a, budynek VIII LO sala gimnastyczna).

Obecność obowiązkowa.

 

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY TITUM

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM,
 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie jawności głosowania,
 1. Informacja w zakresie zmian personalnych w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM,
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  w 2020 roku oraz podjęcie stosownych uchwał,
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, bilansu i rachunku zysków i strat za rok 2020 oraz podjęcie stosownych uchwał,
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok,
 1. Podjęcie uchwały w zakresie podniesienia kwoty darowizny (1%podatku –  paragraf 6 Regulaminu  Członkowskiego Stowarzyszenia) na 2021 rok i  kolejne lata,
 1. Wybór nowych członków Zarządu Stowarzyszenia,
 1. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej,
 1. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie stosownych uchwał,
 1. Udzielenie Komisji Rewizyjnej absolutorium i podjęcie stosownych uchwał,
 1. Wolne wnioski z zakresu kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.