Warunki uczestnictwa w Świetlicy

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Titum do wzięcia udziału w projekcie „Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna Titum”.

Warunki uczestnictwa:

  • członkostwo w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum”,
  • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • zamieszkanie w powiatach: rzeszowski, ropczycko-sędziszowski, łańcucki, strzyżowski, kolbuszowski,
  • dziecko jest dobrze funkcjonujące, podejmujące interakcje z rówieśnikami, oraz rozumiejące polecenia i stosujące się do nich,
  • dziecko samodzielnie się porusza,
  • dziecko samodzielnie korzysta z toalety,
  • dziecko samodzielnie spożywa posiłki i napoje,
  • dziecko nie wykazuje zachowań agresywnych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne pod zakładką „ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNO-INTEGRACYJNA TITUM”.

 

Projekt finansowany ze środków

W ramach konkursu Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2019 128/WKO/2019