WOLNE TERMINY ZAJĘĆ

WOLNE TERMINY ZAJĘĆ

Lp.

NAZWA TERAPII

TELEFON

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINA

1.

INDYWIDUALNA TERAPIA BIOFEEDBACK

606 975 354

TERESA WIKTOR

PONIEDZIAŁEK

10:00

696 821 592

MAGDALENA KOBYLARZ

PIĄTEK

11:00

2.

INDYWIDUALNA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

661 310 526

MARTYNA DZIECHCIARZ

PIĄTEK

19:30

509 674 480

MARIA GŁOWIK

ŚRODA

19:30

729 995 826

ANNA KOŚCIÓŁEK

PIĄTEK

11:00

782 208 766

KATARZYNA DUDEK

SOBOTA

7:30

3.

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

605 984 703

KATARZYNA KONOPKA – SZOSTAK

CZWARTEK

13:30, 19:00

4.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA/ NEUROLOGOPEDYCZNA

794 432 114

GENOWEFA SOBCZUK

PIĄTEK

SOBOTA

15:00

13:30

725 072 623

EWELINA SKURATOWSKA

WTOREK

9:00, 11:00

732 894 636

PAULA JEDZINIAK

SOBOTA

13:30

504 131 376

MAŁGORZATA KOPACZ

WTOREK

11:00 – 12:00

507 013 816

JOANNA TRZECIAK

PONIEDZIAŁEK

PIĄTEK

19:00

16:30, 18:00

788 005 880

JOANNA KLUCZNIAK

CZWARTEK

14:00

5.

INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA

506 345 576

KATARZYNA WODECKA

PONIEDZIAŁEK

ŚRODA

PIĄTEK

12:00 – 13:00

11:00 – 12:00

12:30

607 276 744

ANNA DMITRZAK – PODOLAK

WTOREK

CZWARTEK

12:03

8:30, 10:30

6.

INDYWIDUALNA TERAPIA ZAJĘCIOWA
I PEDAGOGICZNA

667 340 786

MONIKA MĘDRALA – SZOSTEK

PONIEDZIAŁEK

18:30, 19:30

660 464 775

ALEKSANDRA MOTYL

ŚRODA

15:30

607 397 466

AGNIESZKA WINIARSKA

CZWARTEK

16:00, 17:30