Wolne terminy zajęć

AKTUALIZACJA LUTY 2024

Lp.

NAZWA TERAPII

TELEFON

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINA

1.

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

605984703

KATARZYNA KONOPKA – SZOSTAK

CZWARTEK

17:30

2.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

507013816

JOANNA TRZECIAK

ŚRODA

CZWARTEK

19:30

19:00,19:30

788005880

JOANNA KLUCZNIAK

CZWARTEK

14:00

3.

INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA

506345576

KATARZYNA WODECKA

CZWARTEK

11:30,13:00

607453473

AGNIESZKA BOBER

PIĄTEK

13:30

4.

PEDAGOGICZNA

695742075

ALICJA BOROWIEC

WTOREK

16:00

5.

 

TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH

691820629

BEATA KOZAK

SOBOTA

8:00, 14:00