Wolne terminy zajęć – kwiecień 2024

WOLNE TERMINY ZAJĘĆ AKTUALIZACJA KWIECIEŃ 2024

Lp.

NAZWA TERAPII

TELEFON

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINA

1.

INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

730 838 362

Patrycja Kołtunik – Jaworska

Środa

8:30-11:30

605044565

Dominika Lorenc

Poniedziałek

14:00,14:30

2.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

503511469

Anna Kowal-Jóźwik

Poniedziałek

14:30-16:00

788005880

Joanna Kluczniak

Czwartek

15:00

3.

INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA

607453473

Agnieszka Bober

Piątek

13:00

729995826

Anna Kościółek

Wtorek

11:00

4.

INDYWIDUALNA TERAPIA ZAJĘCIOWA
I PEDAGOGICZNA

601191086

Anna Przyszlak

Wtorek

Środa

15:00

15:00

607397466

Agnieszka Winiarska

Czwartek

17:00

5.

INDYWIDUALNA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

510057734

Adrianna Zduń

Środa

10:00

782208766

Katarzyna Dudek

Poniedziałek

Wtorek

18:00

661310526

Martyna Dziechciarz

Czwartek

Piątek

16:00

17:30

6.

INDYWIDUALNA TERAPIA RĘKI

511140952

Katarzyna Łukowicz

Poniedziałek,

Wtorek,

Środa, Czwartek

10:00, 10:30

7.

INDYWIDUALNA TERAPIA TAKTYLNA

781447287

Karolina Piekarz

Sobota

8:00-12:00

 

INDYWIDUALNA TERAPIA SENSOPLASTYKI

691820629

Beata Kozak

Wtorek

14:00,18:30

8.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

691820629

Beata Kozak

Sobota

8:00,13:00, 14:00