Wolne terminy zajęć – maj 2024

WOLNE TERMINY ZAJĘĆ AKTUALIZACJA MAJ 2024

Lp.

NAZWA TERAPII

TELEFON

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINA

1.

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA

531291593

KATARZYNA CHARATONIK

SOBOTA

8:30-9:00

788005880

JOANNA KLUCZNIAK

CZWARTEK

14:00

503511469

ANNA KOWAL JÓŹWIK

PONIEDZIAŁEK

14:30, 15:00

2.

INDYWIDUALNA REHABILITACJA RUCHOWA

729995826

ANNA KOŚCIÓŁEK

WTOREK

14:30

533945929

MAGDALENA ŻUKLIŃSKA

Czwartek

15:00-15:30 18:00

3.

INDYWIDUALNA TERAPIA ZAJĘCIOWA
I PEDAGOGICZNA

601191086

ANNA PRZYSZLAK

WTOREK

ŚRODA

15:00-15:30

15:00-15:30

667340786

MONIKA MENDRALA SZOSTEK

ŚRODA

15:00-15:30

660464775

ALEKSANDRA MOTYL

WTOREK

16:30-17:00

510057734

ADA ZDUŃ

ŚRODA

10:00

729995826

ANNA KOŚCIÓŁEK

ŚRODA

15:00

4.

INDYWIDUALNA TERAPIA RĘKI

511140952

KATARZYNA ŁUKOWICZ

CZWARTEK

10:30-11:00

5.

INDYWIDUALNA TERAPIA SENSOPLASTYKI

691820629

BEATA KOZAK

WTOREK

14:00

6.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

691820629

BEATA KOZAK

SOBOTA

8:00, 14:00

7.

TERAPIA PRZEZ ZABAWĘ

691820629

BEATA KOZAK

WTOREK

16:00

8.

BIOFFEDBACK

604663518

MARIA PIĄTEK

CZWARTEK

12:00