Zajęcia WWR

Przypominamy o zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju. 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Jedynym warunkiem, który należy spełnić aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, jest posiadania odpowiedniej opinii o takiej potrzebie. Dokument ten wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Więcej informacji odnośnie organizowanych zajęć można uzyskać w biurze TITUM lub dzwoniąc pod numer: 601 685 655.

Serdecznie zapraszamy!