Zapraszamy do składania ofert na realizację robót budowlanych

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży  zaprasza do złożenia oferty na REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTACI  ADAPTACJI CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNO- USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA REHABILITACJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN, CO, WENTYLACJA ORAZ ELEKTRYCZNYMI.

Poniżej zamieszczamy dokumentację.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2018_10_01

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiar . Roboty Remontowo-budowlane -1

Rzut parteru – koncepcja-1

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ