Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej robót budowlanych

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej robót budowlanych w postaci „ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA REHABILITACJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD- KAN, CO,WENTYLACJĄ ORAZ ELEKTRYCZNYMI”.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania:

OFERTA 02_01_2019

Przedmiar – Roboty Remontowo-budowlane TITUM – ŻABKA-1

ROZEZNANIE OFERTOWE 2019_01_02

rzut parteru