Zebranie zarządu

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie 7 maja o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie

  2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2017

  3. Omówienie i podsumowanie projektu za okres lipiec 2017-marzezc 2018

  4. Sprawy organizacyjne uczestnictwa w projekcie i Stowarzyszeniu w odniesieniu do Regulaminu

  5. Sprawy inwestycyjne ( budowlano – remontowe)

  6. Prawy różne, dyskusja