Grupowy trening umiejętności społecznych

Głównym celem treningu umiejętności społecznych jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz pozytywna zmiana doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny. Poziom umiejętności społecznych decyduje o jakości życia dziecka, o jego rozwoju i poczuciu spełniania, im jest wyższy tym ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia sportowe

Celem zajęć sportowych jest rozwój równowagi i koordynacji ruchowej. Dzięki zajęciom sportowym dzieci wzmacniają siłę mięśniową i poprawiają wydolności organizmu, wdrażają się do aktywnych form spędzania czasu wolnego, wyrabiają nawyk systematycznych ćwiczeń fizycznych, odreagowują napięcia psychiczne, normalizują masę ciała. W ...
Czytaj Dalej

Małe warsztaty Terapii Zajęciowej

W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na naukę podstawowych czynności życia codziennego jak: czynności samoobsługowe, przygotowania prostych posiłków, doboru artykułów spożywczych, posługiwania się urządzeniami i narzędziami kuchennymi, utrzymania czystości, nakrywania i podawania do stołu, estetyki jedzenia, posługiwania się sztućcami, ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia na basenie

Środowisko wodne, dzięki swoim właściwościom fizycznym stwarza doskonałe warunki do prowadzenia w nim różnego rodzaju ćwiczeń, gier i zabaw. Ćwiczenia w wodzie to nie tylko pływanie, czy gimnastyka przeniesiona do środowiska wodnego lecz także konkretne metody terapii. Woda dostarcza delikatnych ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jej celem jest kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku. W czasie ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia karate

Celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie zdolności fizycznych i umysłowych. Korzyści z treningu karate to rozwój sprawności ruchowej, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, korekcja wad postawy, rozwój koordynacji ruchowej, zwiększenie ruchomości stawów i elastyczności mięśni, kształtowanie charakteru, rozwój osobowości, wiary w siebie, ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia taneczne

Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach poczucia rytmu i koordynacji ruchowej. Zajęcia taneczne przełamują dotychczasowy schemat nauki głównie tańców ludowych i tradycyjnych. Dzieci uczą się tak efektownych gatunków tańca jak: hip hop, popping, rock and roll, samba, cha-cha czy party ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia terapii zajęciowej

Zajęcia prowadzone w ramach terapii zajęciowej z udziałem wolontariuszy wyzwalają aktywność twórczą, wyrównują braki oraz ograniczenia psychofizyczne, pozwalają zaakceptować siebie i innych. Stwarzają szerokie pole do realizacji możliwości dzieci, pobudzają do obrazowego wyrażania swoich odczuć. Ponadto rozwijają umiejętności manualne, koordynację ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia muzykoterapii

Głównym celem zajęć jest wszechstronna aktywizacja psychoruchowa dzieci. Ten cel realizowany jest przez: usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej, budowanie świadomości własnego ,,ja”, oraz pozytywnego stosunku do siebie. W czasie zajęć dzieci uczą się odpoczynku i relaksacji, współdziałania w ...
Czytaj Dalej

Grupowe zajęcia metodą V.Sherborne

Są to zajęcia, w których biorą udział dzieci i ich rodzice oraz wolontariusze. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z ...
Czytaj Dalej