Informacje dla rodziców na temat zajęć metodą Alfreda Tomatisa

Trening uwagi słuchowej wg A. Tomatisa stymuluje centralny układ nerwowy, a szczególnie korę mózgową. W terapii wykorzystywane są dźwięki o określonych, zróżnicowanych częstotliwościach (głównie muzyka Mozarta i śpiewy gregoriańskie).

Jakie efekty mogą pojawić się u osób korzystających z treningu?

 • polepszenie koordynacji ruchowej
 • rozwinięcie sprawności komunikowania się
 • poprawa płynności mówienia
 • zwiększenie zasobu słownictwa
 • skuteczniejsze zapamiętywanie
 • rozwinięcie umiejętności rozróżniania fonemów
 • zmniejszenie liczby błędów w mówieniu i pisaniu
 • pełniejsze rozumienie mowy i czytanego tekstu
 • lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału umysłowego
 • sprawniejsze przetwarzanie informacji
 • lepsze radzenie sobie z emocjami
 • poprawa zachowań społecznych
 • neutralizowanie objawów stresu

Organizacja zajęć:

W zajęciach biorą udział po dwie osoby z rodzicami lub opiekunami. Cykl terapeutyczny obejmuje trzy trzytygodniowe sesje z przerwami (np. sierpień – październik – styczeń). Spotkania trwają po 60 minut dziennie i polegają na słuchaniu przefiltrowanej muzyki za pośrednictwem słuchawek bezprzewodowych. Rodzice zajmują się dziećmi (bawią się z nimi, ukierunkowują ich aktywność) oraz dbają o bezpieczeństwo słuchawek. Niezbędne są następujące cechy: punktualność, wytrwałość i pozytywne zaangażowanie. Przed rozpoczęciem treningu rodzice wdrażają dziecko do korzystania ze słuchawek.

Za dobór dzieci w pary i ustalanie terminów sesji odpowiada terapeuta. Cele i efekty terapii omawiane są z rodzicami podczas wywiadów i konsultacji.