Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM powstało w maju 2003 roku z myślą o pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo i ich rodzinom.

Naszym nadrzędnym celem od momentu powstania jest stworzenie kompleksowego systemu terapii i poradnictwa dla dzieci niepełnosprawnych, którego celem jest przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia w społeczeństwie osób zdrowych (CENTRUM TERAPII TITUM).

Nieodpłatne zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w naszym Stowarzyszeniu przez cały rok od poniedziałku do soboty przez specjalistów cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W chwili obecnej pod naszą opieką znajduje się ponad 220 osób w wieku od 3 tygodnia do 20 roku życia z całego województwa podkarpackiego.

Są to dzieci bardzo pokrzywdzone przez los, z poważnymi chorobami genetycznymi, żyjące dzięki medycznej interwencji, z poważnymi urazami neurologicznymi. Każdego dnia terapeuci Stowarzyszenia TITUM prowadzą zajęcia poprawiające funkcjonowanie i sprawność dzieci w zakresie podstawowych funkcji życiowych takich jak oddychanie, ssanie, połykanie, żucie, komunikowanie się oraz utrzymywanie odpowiednich pozycji ciała i napięcia mięśni podczas leżenia, siedzenia, stania i chodzenia. Często terapia jest wspomagana zabiegami leczniczymi i operacjami takimi jak operacje serca, rozszczepów podniebienia, ścięgien, zakładanie PEG, itp.

Tak poważne zaburzenia w rozwoju wymagają zatrudnienia bardzo wysoko wykwalifikowanej kadry terapeutów oraz zakupienia bardzo drogiego specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznych pomocy do zajęć integracji sensorycznej oraz pomocy i materiałów do zajęć neurologopedycznych, psychologicznych, terapii zajęciowej. Staramy się zapewnić dzieciom możliwość skorzystania ze wszystkich nowoczesnych i efektywnych metod terapii takich jak np. hipoterapia i dogoterapia, mikropolaryzacja mózgu, biofeedback, terapia metodą Padovan itp.

Corocznie czynimy starania o pozyskanie funduszy na realizację planów terapeutycznych. Stale współpracujemy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Poszerzamy i rozwijamy naszą ofertę wychodząc naprzeciw potrzebom naszych najmłodszych. W związku z tym ośmielamy się zwrócić Państwa uwagę na naszą działalność i potrzeby Podopiecznych.