Grupowe zajęcia karate

Celem zajęć jest poszerzenie i pogłębienie zdolności fizycznych i umysłowych.

Korzyści z treningu karate to rozwój sprawności ruchowej, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, korekcja wad postawy, rozwój koordynacji ruchowej, zwiększenie ruchomości stawów i elastyczności mięśni, kształtowanie charakteru, rozwój osobowości, wiary w siebie, opanowania, doskonalenie umiejętności czekania na swoja kolejkę, obserwowania innych dzieci, reagowania na polecenia oraz możliwość poznania nowych kolegów i koleżanek.