Grupowe zajęcia metodą V.Sherborne

Są to zajęcia, w których biorą udział dzieci i ich rodzice oraz wolontariusze. Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Głównym celem zajęć jest stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnianie motoryki, poczucia swej siły, sprawności. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń i zabaw przy muzyce, wykorzystujących naturalną skłonność dziecka do aktywności ruchowej staramy się kształtować w dzieciach świadomość własnego ciała, poczucie bezpieczeństwa, wrażliwości i umiejętności działania w grupie. Udział rodziców w tych zajęciach pozwala wpływać na proces terapii i usprawniać jego przebieg.