Grupowe zajęcia muzykoterapii

Głównym celem zajęć jest wszechstronna aktywizacja psychoruchowa dzieci. Ten cel realizowany jest przez: usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej, budowanie świadomości własnego ,,ja”, oraz pozytywnego stosunku do siebie. W czasie zajęć dzieci uczą się odpoczynku i relaksacji, współdziałania w grupie, odnajdywania swojego miejsca i znaczenia w grupie i przynoszenie radości.

Do stałych elementów zajęć należą: wspólne powitanie i pożegnanie, śpiewanie piosenki powitalnej dla każdego dziecka, śpiewanie lub słuchanie piosenek, ćwiczenia ruchowe z zakresu motoryki dużej i małej, oraz ćwiczenia mowy, ćwiczenia autoorientacji i orientacji przestrzennej o charakterze zabawowym, zabawy ilustracyjno – taneczne. Różnorodność form i elementów muzycznych działań wykorzystywanych w czasie spotkań wpływa na ich atrakcyjność co sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.