Grupowy trening umiejętności społecznych

Głównym celem treningu umiejętności społecznych jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz pozytywna zmiana doświadczeń, uzyskanie lepszej samooceny.

Poziom umiejętności społecznych decyduje o jakości życia dziecka, o jego rozwoju i poczuciu spełniania, im jest wyższy tym dziecko łatwiej nawiązuje i podtrzymuje pozytywne relacje z drugą osoba, adaptuje się do nowych sytuacji, potrafi rozwiązywać problemy, korzystając z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, lepiej radzi sobie z własnymi emocjami oraz ma wyższe poczucie własnej wartości. W trakcie treningów umiejętności społecznych uczniowie uczą się, jak zawierać nowe znajomości, jak inicjować i podtrzymywać rozmowę czy jak dzielić się własnymi przeżyciami.