Małe warsztaty Terapii Zajęciowej

W toku zajęć szczególną uwagę zwraca się na naukę podstawowych czynności życia codziennego jak: czynności samoobsługowe, przygotowania prostych posiłków, doboru artykułów spożywczych, posługiwania się urządzeniami i narzędziami kuchennymi, utrzymania czystości, nakrywania i podawania do stołu, estetyki jedzenia, posługiwania się sztućcami, zachowania w kuchni i przy stole oraz prac porządkowych w czasie i po wykonaniu zadania.