Grupowe zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jej celem jest kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała, doskonalenie sprawności ruchowej stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku , ćwiczenie koncentracji uwagi, wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem, nauka troski o higienę własną i psa – mycie rąk, czesanie, karmienie, okazywania emocji i uczuć związanych z kontaktem ze zwierzętami , naśladowania ruchu poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez psa i naśladowanie ich np. chodzenie, siadanie, leżenie nauka samodzielności – samodzielne wykonywanie zadań z udziałem psa (chodzenie na smyczy, czesanie, elementy tresury), ćwiczenia relaksacyjne