Grupowe zajęcia muzykoterapii

Głównym celem zajęć jest wszechstronna aktywizacja psychoruchowa dzieci. Ten cel realizowany jest przez: usprawnianie ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej; budowanie świadomości własnego ,,ja”, oraz pozytywnego stosunku do siebie; stymulowanie, a przede wszystkim wywoływanie i ukierunkowywanie aktywności dzieci, ale także naukę odpoczynku i relaksacji; korygowanie przejawów zaburzeń zachowania; ujawnianie, łagodzenie zablokowanych emocji i napięć; naukę współdziałania w grupie; odnajdywanie swojego miejsca i znaczenia w grupie; przynoszenie radości. Do stałych elementów zajęć należą: wspólne powitanie i pożegnanie, śpiewanie piosenki powitalnej dla każdego dziecka, śpiewanie lub słuchanie piosenek, ćwiczenia ruchowe z zakresu motoryki dużej i małej, oraz ćwiczenia mowy, ćwiczenia autoorientacji i orientacji przestrzennej o charakterze zabawowym, zabawy ilustracyjno – taneczne. Różnorodność form i elementów muzycznych działań wykorzystywanych w czasie spotkań wpływa na ich atrakcyjność co sprawia, że dzieci chętnie w nich uczestniczą.