Grupowe zajęcia sportowe

  • Rozwój ruchowy – kształtowanie cech: siła, skoczność, szybkość, gibkość i zwinność
  • Rozwój równowagi i koordynacji ruchowej
  • Wzmacnianie siły mięśniowej i poprawa wydolności organizmu – trening siłowy i cardio
  • Wdrażanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego
  • Wyrabianie nawyku systematycznych ćwiczeń fizycznych
  • Możliwość odreagowania napięć psychicznych,
  • Normalizacja masy ciała,
  • Elementy gier sportowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton, tenis stołowy
  • Nauka zasad współpracy i rywalizacji