Grupowy trening umiejętności społecznych

Głównymi celami treningu umiejętności społecznych jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz pozytywna zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych, a przez to zmniejszenie doświadczanego napięcia oraz uzyskanie lepszej samooceny. Poziom umiejętności społecznych decyduje o jakości życia dziecka, o jego rozwoju i poczuciu spełniania, im jest wyższy tym dziecko łatwiej nawiązuje i podtrzymuje pozytywne relacje z drugą osoba, adaptuje się do nowych sytuacji, potrafi rozwiązywać problemy, korzystając z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, lepiej radzi sobie z własnymi emocjami oraz ma wyższe poczucie własnej wartości. W trakcie treningów umiejętności społecznych uczniowie nauczą się jak zawierać nowe znajomości, jak inicjować i podtrzymywać rozmowę, jak dzielić się własnymi przeżyciami, co to znaczy aktywnie słuchać, jak reagować na krytykę i jak ją wyrażać pozytywnie, jak radzić sobie z porażką i niepowodzeniami, dowiedzą się co to jest asertywność i jak ją stosować w relacjach interpersonalnych, jak wyrażać i przyjmować komplementy, jak radzić sobie z uczuciami. Dzięki zastosowanym metodą pracy uczniowie nauczą się również współpracy, kreatywności, podejmowania inicjatywy, występowania przed grupą, przyjmowania i mówienia informacji zwrotnych, wyrażania i kontrolowania własnych emocji.