Biofeedback

Cel szczegółowy:

 • poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie,
 • lepsza koncentracja i zdolność skupiania się,
 • podniesienie samooceny,
 • większa kreatywność,
 • uwolnienie się od lęków i stresu,
 • poprawa samopoczucia i nastroju,
 • głębsze i spokojniejsze oddychanie,
 • lepsze wyniki w nauce,
 • podniesienie samooceny,
 • panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych,
 • ograniczenie stanów stresowych i większa zdolność panowania nad stresem.