Biofeedback

Celem terapii jest poprawa pamięci i sprawniejsze myślenie, poprawa koncentracja i zdolność skupiania się.

Terapia wpływa na:

-podnoszenie samooceny,

-zwiększanie kreatywności,

-uwolnienie się od lęków i stresu,

-poprawę samopoczucia i nastroju,

-głębsze i spokojniejsze oddychanie,

-lepsze wyniki w nauce,

-panowanie nad zachowaniem i zmniejszenie zachowań agresywnych,

-ograniczenie stanów stresowych i większa zdolność panowania nad stresem.