Diagnostyka potrzeb dziecka

Diagnostyka potrzeb dziecka i rozpoznanie jego stanu rozwoju i potrzeb terapeutycznych w wyniku bezpośredniej obserwacji diagnostycznej dziecka, analizy dokumentacji medycznej rozmowy z rodzicem. Spotkanie z dzieckiem i jego rodzicem, którego celem będzie wskazanie takich form wsparcia , które są niezbędne dziecku ze względu na aktualny stan rozwoju, jego możliwości i potrzeby.