Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

Głównym celem zajęć jest znalezienie równowagi, zmiana nastawienia rodziców, radzenie sobie z trudnymi emocjami dzieci. Obejmuje ono diagnozowanie problemów osób i rodzin, ich zasobów i barier oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia, pomocy psychologicznej.