Indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców

Wspomaganie zmiany, która jest celem beneficjentów; budowanie ich kompetencji intra- i inter- psychicznych; polepszanie jakości życia rozumiane jako szukanie, wydobywanie, wzmacnianie zasobów, z których będą korzystali. Perspektywa pracy terapeutycznej będzie nakierowana na teraźniejszość i przyszłość oraz na użyteczność przeszłego doświadczenia dla tego co jest i co będzie. Działania te w efekcie wpłyną na poprawę funkcjonowania systemu, którego członkiem jest Rodzic, a także jego Dziecko.