Indywidualne zajęcia z hipoterapii

Hipoterapia jest działaniem, którego celem jest przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Obejmuje ona zarówno sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną, jak i społeczną oraz wpływa na motywację i akceptację procesu terapeutycznego przez dziecko. Oprócz widocznej poprawy pewności i sprawności ruchowej, rozluźnienia mięśni spastycznych, wzrostu siły, poprawy koordynacji i odruchów równoważnych daje się zauważyć korzyści związane z funkcjonowaniem psychicznym. U dziecka wzrasta poczucie samodzielności, odwaga, zwiększa się stopień koncentracji uwagi, motywacja do działania staje się silniejsza, rośnie poczucie własnej wartości. Oddziaływanie jazdy konnej ukierunkowane jest na tzw. zmysły bliskie – czucie powierzchniowe, głębokie, odczuwanie ruchu. W przypadku wzmożonego napięcia mięśniowego jazda konna działa rozluźniająco, zaś na obniżone napięcie mięśniowe wpływa pobudzająco, wzmacniając siłę mięśni. Jazda na koniu w przypadku dzieci niepełnosprawnych sprzyja rozwojowi aktywności poznawczej dziecka, ponieważ ma ono okazję pełniejszego kontaktu z przyrodą, pozwala patrzeć na świat z innej perspektywy. Jazdę konno wykorzystuje się również do ćwiczeń mowy, orientacji przestrzennej i poznawania schematu własnego ciała.