Masaż

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego.

Masaż jest jedną z metod działania fizykalnego w leczeniu i usuwania zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a jego celem jest oddziaływanie terapeutyczne na tkanki miejscowo i na cały ustrój.

Najczęściej wymieniane wskazania do stosowania masażu leczniczego to: choroby i dysfunkcje narządu ruchu, zmiany przeciążeniowe mięśni, stawów, krążków międzykręgowych i innych struktur anatomicznych, przykurcze i zaniki mięśniowe z nieczynności, zapalenie stawów, mięśni, ścięgien i pochewek ścięgnistych, zerwanie włókien mięśniowych, a także zmiany zniekształcające kostno-stawowe i zespoły bólowe w przebiegu chorób zapalnych i zwyrodnieniowych narządu ruchu.