Masaż

Masaż leczniczy jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego; przemiana energii mechanicznej masażu na energię elektryczną w postaci impulsu elektrycznego /zmiana tzw. Potencjału spoczynkowego na potencjał czynnościowy. Masaż jest jedną z metod działania fizykalnego w leczeniu = usuwania zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych, a jego celem jest oddziaływanie terapeutyczne na tkanki miejscowo i na cały ustrój.

Mechanizm działania masażu leczniczego:

  • działanie miejscowe: zwiększa przepływ krwi i chłonki, wytwarzane jest ciepło, naczynia i mięśnie ulegają rozluźnianiu, następuje przyspieszone usuwanie produktów przemiany materii.
  • działanie odległe: przyspieszone krążenie krwi i chłonki, uwalnianie hormonów tkankowych, pobudzanie wywołane zamianą energii mechanicznej na elektryczną, poprawa sprawności ruchowej dziecka.