Mikropolaryzacja mózgu

Mikropolaryzacja mózgu to terapia, której celem jest pobudzenie regeneracji uszkodzonych struktur mózgu.

Opiera się na wykorzystaniu mikroprądu stałego o bardzo niskim natężeniu (1-2mA), generowanego przez specjalny aparat, posiadający atesty dopuszczające stosowanie urządzenia w terapii pacjentów.

Efektem stymulacji jest łagodna polaryzacja mózgu, w wyniku której dochodzi do stopniowych zmian aktywacyjnych w systemach neuronalnych, pozwalając na szybsze tworzenie się nowych połączeń nerwowych. Jest metodą całkowicie bezpieczną, nieinwazyjną, a także bezbolesną wykonywaną za pomocą elektrod powierzchniowych, które są umieszczane na głowie pacjenta. Terapia ta ma swoje zastosowanie w neurorehabilitacji chorych zarówno z uszkodzeniami mózgowia, jak również różnymi dysfunkcjami neurologicznymi.

Mikropolaryzacji można poddawać korę przedczołową, wzrokową, somatosensoryczną i ruchową, dzięki czemu wpływa ona na funkcje: ruchowe, poznawcze, percepcyjne, a także umożliwia i znacznie przyspiesza efektywną rehabilitację pacjentów neurologicznych. Stymulacja prądem o stałym natężeniu ma pozytywny wpływ na modulacje czynności zakłóconych obwodów neuronowych, toruje naturalną kaskadę procesów samo naprawczych. Stąd też dochodzi do aktywacji zjawiska neuroplastyczności kompensacyjnej i promowania treningu ruchowego, afektywnego oraz poznawczego, w tym trening pamięciowy, logopedyczny, a także spostrzegania i koncepcji uwagi. Najlepszy efekt uzyskiwany jest poprzez połączenie mikropolaryzacji przezczaszkowej z neurorehabilitacją. Bierna modulacja wywoływana elektrycznie zarówno przyspiesza jak i ułatwia uzyskanie maksymalnego efektu po treningu terapeutycznym.

Sesje przeprowadzane są codziennie, w godzinach porannych , trwają od kilku do kilkudziesięciu minut, są częścią cyklu terapeutycznego. Cykl ten trwa przez 10 dni, potrzebne jest też przeprowadzenie terapii systematycznie, z nie więcej niż dwoma dniami przerwy Na głowie pacjenta umieszcza się elektrody w odpowiednich do rodzaju uszkodzenia lokalizacjach.

Jeżeli terapia przynosi efekty, to poleca się powtórzenie cyklu po kilku miesiącach (razem z rehabilitacją, co ma na celu wspomaganie efektów mikropolaryzacji).