Terapia Castillo Moralesa

Metoda ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo Moralesa polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej. U noworodków i niemowląt nieprawidłowe napięcie tych mięśni prowadzi do trudności w domykaniu ust, uchwyceniu piersi, ssaniu czy połykaniu. Te same partie mięśni biorą udział w produkcji dźwięków mowy, zatem trudności ruchowe w zakresie funkcji fizjologicznych przyczyniają się do zaburzeń artykulacji.

Terapia metodą Castillo Morales obejmuje: neromotoryczną terapię rozwojową której celem jest leczenia dzieci z opóźnieniami statomotorycznymi, porażeniami, przepuklinami opono-rdzeniowymi, ustno – twarzową terapię regulacyjną ze wskazaniem leczenia pacjentów z zaburzeniami sensomotorycznymi w obszarze twarzy (szczególnie do leczenia zaburzeń funkcji ssania, żucia, połykania i mowy) oraz wspomaganie leczenia kompleksu ustno-twarzowego płytkami podniebiennymi.