Terapia poznawczo-behawioralna

Celem terapii jest poszerzanie świadomości doświadczanych emocji i własnych procesów myślowych, nauka narzędzi radzenia sobie z emocjami, budowanie adekwatnej samowiedzy.

Terapia poznawczo – behawioralna adresowana jest do dzieci starszych i młodzieży, w normie intelektualnej. Ten rodzaj terapii polega na zmianie sposobu myślenia oraz strategii zachowania pacjenta. Dążenie do tych zmian ma sens terapeutyczny, ponieważ terapia zakłada istnienie sprzężeń zwrotnych pomiędzy myśleniem, odczuwaniem i zachowaniem. Innymi słowy, myślimy tak, jak czujemy i jak się zachowujemy. Dlatego zmiana na którymkolwiek z tych poziomów wpływa na pozostałe.