Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo – behawioralna adresowana jest do dzieci starszych i młodzieży, w normie intelektualnej. Jej celem jest poszerzanie świadomości doświadczanych emocji i własnych procesów myślowych, nauka narzędzi radzenia sobie z emocjami, budowanie adekwatnej samowiedzy.