Terapia psychologiczna

Celem terapii psychologicznej jest ocena umiejętności sfery poznawczej, a następnie rozwijanie ich poprzez pracę indywidualną z dzieckiem, a także pomoc w zrozumieniu, emocji i uczuć własnych i innych ludzi. Po zdiagnozowaniu występujących u danego dziecka opóźnień i nieprawidłowości w zakresie różnych sfer rozwoju rozpoczynamy terapię mającą na celu usprawnianie i stymulowanie zaburzonej funkcji lub kompensację istniejących deficytów poznawczych. Prowadzimy trening umiejętności społecznych oraz trening kontrolowania i ekspresji emocji, a także terapię behawioralną. Ponadto psycholog udziela wsparcia dla rodziców oraz wskazówek dotyczących wychowania oraz wspierania dziecka w jego rozwoju. W uzasadnionych przypadkach i na prośbę rodziców prowadzone są badania w oparciu o specjalistyczne narzędzia badawcze celem określenia poziomu rozwoju psychospołecznego dzieci.