Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje funkcjonalne podejście do małej motoryki człowieka uwzględniając fakt, że na rozwój małej motoryki wpływ ma rozwój ruchowy całego ciała. Dzięki takiemu podejściu pozwala na bardziej całościowe spojrzenie na sprawność ręki oraz czynniki zaburzające jej pracę. Opiera się na rozwoju psychomotorycznym oraz prawach i regułach, które ten rozwój determinują.

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie oraz doskonalenie ruchów precyzyjnych. Usprawnia funkcje percepcyjno- motoryczne, dzięki którym dziecko osiągnie optymalny poziom w zakresie samoobsługi, sprawności manualnej oraz grafomotoryki.

Terapia ręki skierowana jest do dzieci, które:

  • mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • niechętnie podejmują czynności manualne,
  • prezentują nieprawidłową postawę ciała,
  • mają problemy z wykonywaniem codziennych czynności samoobsługowych,
  • mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych ,
  • wykazują problemy grafomotoryczne ( w tym nieprawidłowy chwyt pisarski),
  • mają zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej oraz problemy z koordynacją ruchową.