Terapia zajęciowa i pedagogiczna

Celem terapii jest rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego, rozwijanie wyobraźni kinestetyczno – wzrokowo – ruchowej. Dzięki aktywnościom rozwijającym sprawności manipulacyjne i manualne (układanki, malowanie, wycinanie, modelowanie z mas plastycznych) przygotowujemy również rękę do nauki pisania. Nasze zajęcia mają także charakter edukacyjny. Zaczynając od kształtowania najprostszych umiejętności poznawczych, społecznych i samoobsługowych przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dla osiągnięcia celów terapeutycznych wykorzystujemy również naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Bardzo ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych jest ścisła współpraca z rodzicami.