Terapia zajęciowa i pedagogiczna

Celem terapii jest rozwijanie sprawności manualnych – płynności, elastyczności i precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka, poprawienie sprawności rąk w czynności chwytnej, obniżenie napięcia stawowo-mięśniowego, rozwijanie wyobraźni kinestetyczno – wzrokowo – ruchowej. Dzięki aktywnościom rozwijającym sprawności manipulacyjne i manualne (układanki, malowanie, wycinanie, modelowanie z mas plastycznych) przygotowujemy również rękę do nauki pisania. Nasze zajęcia mają także charakter edukacyjny. Zaczynając od kształtowania najprostszych umiejętności poznawczych, społecznych i samoobsługowych przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. W terapii pedagogicznej i zajęciowej wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, m.in.: stymulacja polisensoryczna, metoda M. Ch. Knill, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, „Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horn – program rozwijający percepcję wzrokową, elementy Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, elementy metody Integracji Sensorycznej (SI) wg J. Ayres. Dla osiągnięcia celów terapeutycznych wykorzystujemy również naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Bardzo ważnym elementem oddziaływań terapeutycznych jest ścisła współpraca z rodzicami.