Od 1 stycznia 2019 roku zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podstawą do tego, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takiej potrzebie. Dokument ten wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem. Godziny spotkań dopasowywane są indywidualnie. 

Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu lub pod numerem tel. 601 685 655.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Podanie-o-przyjęcie-na-zajęcia-wczesnego-wspomagania
  2. TERAPEUCI