Zapraszamy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, które są realizowane w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TITUM. 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to specjalistyczne zajęcia, z których korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Podstawą do tego, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, jest posiadanie odpowiedniej opinii o takiej potrzebie. Dokument ten wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem. Godziny spotkań dopasowywane są indywidualnie. 

Dziecko może korzystać z usprawniającej terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy trzy podstawowe terapie ze specjalistami: logopeda, psycholog, pedagog. 

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu lub pod numerem tel. 601 685 655.

Zajęcia odbywają się w budynku poradni, tj. ul. Wyspiańskiego 7, 35-111 Rzeszów.

Dokumenty do pobrania:

  1. Podanie-o-przyjęcie-na-zajęcia-wczesnego-wspomagania
  2. Prowadzący WWR TITUM
  3. Oświadczenie o rezygnacji